Naše firma  nabízí různé druhy školení v oblasti

BOZP, PO, HACCP a řidič referent.

Naše služby v oblasti BOZP, PO, HACCP

poskytujeme kdekoliv po celé České republice.

 • BOZP pro vedoucí pracovníky
 • BOZP pro zaměstnance
 • PO pro vedoucí pracovníky
 • PO pro zaměstnance
 • První pomoc - diplomovanou zdravotní sestrou
 • Školení řidičů vozidel do 3,5 tuny - referentů
 • HACCP - školení systému kritických bodů a hygienického minima


Naše služby v oblasti BOZP, PO a HACCP poskytujeme po celé České republice.

Veškerá školení Vám přizpůsobíme tak, aby Vám to nenarušovalo pracovní plány.

Školení provedeme osobně u Vás na pracovišti - firmě nebo u nás v kanceláři.

Školení BOZP

 • Zákony, předpisy, orgány, osoby a pokuty
 • Povinnosti zaměstnavatele
 • Další povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců
 • Prevence rizik
 • Pracovní úrazy
 • Odškodňování pracovních úrazů
 • Certifikační test
 • Školení PO

  • Základní pojmy
  • Odpovědnost a povinnosti osob
  • Kontroly a postihy
  • Odborná příprava zaměstnanců
  • Dokumentace PO
  • Požární bezpečnost
  • Certifikační test
  • Preventivních požárních hlídek
  • Preventistů požární ochrany

  Školení HACCP

  • Školení za systému HACCP
  • Školení hygienického minima
  • Školení vedoucích pracovníků, zaměstnanců a ostatního personálu
  • Odborná příprava zavádění HACCP do provozu
  • Test z hygienického minima a HACCP
  • Vystavení osvědčení o zavedení systému HACCP do provozu
  • Vystavení osvědčení o školení HACCP a hygienického minima

  Školení řidičů - referentů

  • Technické minimum - pravidla provozu
  • První pomoc - zdravotní příprava
  • Řidiči a paragrafy - předpisy BOZP


Školení - NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1149

    Naše firma získala osvědčení ke školení - TEP/DII-95/2023

     Pro práce s diisokyanáty musí všichni pracovníci nejdéle do 24.8 2023 absolvovat odborné školení! 

     Ty jsou  obsaženy ve velmi často používaných výrobcích na bázi polyuretanu:

     PU montážní pěny

     PU lepidla a tmely

     Penetrační nátěry

     Nátěrové hmoty, apod.

     Diisokyanáty jsou obsaženy ve všech polyuretanových montážních pěnách a lepidlech, které se používají    

      běžně ve stavebnictví, ale i pro živnostníky, firmy, údržby, běžné opravy a další.

Objednejte si naše služby

Zasláním poptávkového formuláře vás nezavazuje k odběru.

Vše se řeší až na základě zaslané cenové nabídky.

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na tel.: 773530550, 608381195