DOBRÝ ANDĚL SLAVÍ 5. ANDĚLSKÉ NAROZENINY !!!


Děkujeme nadaci Dobrý Anděl a přejeme jim mnoho dalších let v jejich náročné práci a činnosti, kterou pomáhají těm, co to potřebují a hodně dalších Dobrých Andělů.


www.dobryandel.cz

Věra Bačíková - BOZP, PO, HACCP
Věra Bačíková - BOZP, PO, HACCP

Naše společnost se opět zapojila aktivně do kampaně


  Zdravé pracoviště - EU - OSHA pro rok 2019-2019


Na účinném řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se musí podílet všichni bez rozdílu - zaměstnavatelé, vedoucí pracovníci i zaměstnanci. V oblasti nebezpečných látek to pak je obzvlášť důležité, protože opomíjení rizik má závažné přímé důsledky na zdraví pracovníků a hospodářské přežití podniku.

  • Zaměstnavatelé jsou ze zákona povinni provádět posouzení rizik, aby určili všechna možná rizika spojená s nebezpečnými látkami. Musí se postarat o to, aby rizika byla řízena na základě hierarchie preventivních opatření.
  • Vedoucí pracovníci by měli motivovat zaměstnance k tomu, aby se také zapojili. Měli by se postarat o to, aby měli zaměstnanci pravidelná školení a měli k dispozici snadno využitelné zdroje.
  • Zaměstnanci by si hrozících rizik měli být vědomi, měli by být dobře informováni o preventivních opatřeních, neměli by se bát nahlas vyjádřit své obavy a měli by být povzbuzováni k tomu, aby se aktivně podíleli na nacházení řešení.

Nejdůležitější je zavést kulturu prevence. Zaměstnavatelé a vedoucí pracovníci mohou prostřednictvím silného vedení a odhodlání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vytvořit pracovní prostředí, které bude všechny pobízet k tomu, aby brali bezpečnost a ochranu zdraví vážně a spolupracovali na zjišťování a řešení rizik.