Soutěž o ceny.


Firma Věra Bačíková - BOZP, PO, HACCP s.r.o. vyhlašuje od 21.8 do 21.9. soutěž o ceny skupiny Motorband, které dodal eshop: www.motorband-shop.eu.


V tomto období, kdo si u nás objedná služby, bude zařazen do slosování.

Pracujeme po celé ČR. www.vera-bacikova.cz

Tel:773530550, 608381195


Věra Bačíková - BOZP, PO, HACCP, s.r.o. , je nám ctí, že můžeme podporovat

 hudební  skupinu MOTORBAND v její veškeré produkci.

         Asociace kempování a karavaningu

          Podporujeme asociaci - jsme členy!

Verifikace teploměrů v HACCP

Zavádíme pro Vás novou službu v oblastech potravinářství a stravování.

Verifikace naměřených údajů a validace použitých měřicích postupů patří také mezi požadavky systému HACCP, který je vyžadován nařízením ES 852/ 2004 o hygieně potravin.

Pro tyto potřeby máme měřidla TESTO 831 a 106, teploměry mají certifikát HACCP a navíc akreditovanou kabibraci, abychom mohli k měření vystavit doklad o měření.

Akreditovaná kalibrace se na těchto přístrojích provádí vždy po 1 roku, kdy je vystavená nová akreditace kalibrace.

Certifikát CSKS 2 stupně. Organizace Věra Bačíková - BOZP, PO, HACCP, s.r.o. úspěšně získala certifikát II. stupně Českého systému kvality služeb. Číslo certifikátu je CSKSII 190001. Certifikát je platný do 9. 1. 2022.


Poradenství a vzdělávání je určeno zejména pro restaurace, gastro provozovny, případně pro další subjekty podnikající v cestovním ruchu nebo jiném oboru.


Komplexní servis v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v oblasti požární ochrany a systému kritických bodů - HACCP. Vše pro vás profesionálně zajistí společnost Věra Bačíková - BOZP, PO, HACCP, s.r.o., které právem náleží certifikát ČSKS II. stupně!

Kancelář firmy

Nový rok začínáme i v nové kanceláři na stejné adrese:

Masarykova 633/318, kancelář č: 316, 3. patro, 400 07 Ústí nad Labem.😆

Neváhejte a kontaktujte nás na tel:773530550, 608381195.

Pracujeme kdekoliv po celé ČR. www.vera-bacikova.cz 🤩DOBRÝ ANDĚL SLAVÍ 5. ANDĚLSKÉ NAROZENINY !!!


Děkujeme nadaci Dobrý Anděl a přejeme jim mnoho dalších let v jejich náročné práci a činnosti, kterou pomáhají těm, co to potřebují a hodně dalších Dobrých Andělů.


www.dobryandel.cz

Věra Bačíková - BOZP, PO, HACCP
Věra Bačíková - BOZP, PO, HACCP

Naše společnost se opět zapojila aktivně do kampaně


  Zdravé pracoviště - EU - OSHA pro rok 2019-2019


Na účinném řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se musí podílet všichni bez rozdílu - zaměstnavatelé, vedoucí pracovníci i zaměstnanci. V oblasti nebezpečných látek to pak je obzvlášť důležité, protože opomíjení rizik má závažné přímé důsledky na zdraví pracovníků a hospodářské přežití podniku.

  • Zaměstnavatelé jsou ze zákona povinni provádět posouzení rizik, aby určili všechna možná rizika spojená s nebezpečnými látkami. Musí se postarat o to, aby rizika byla řízena na základě hierarchie preventivních opatření.
  • Vedoucí pracovníci by měli motivovat zaměstnance k tomu, aby se také zapojili. Měli by se postarat o to, aby měli zaměstnanci pravidelná školení a měli k dispozici snadno využitelné zdroje.
  • Zaměstnanci by si hrozících rizik měli být vědomi, měli by být dobře informováni o preventivních opatřeních, neměli by se bát nahlas vyjádřit své obavy a měli by být povzbuzováni k tomu, aby se aktivně podíleli na nacházení řešení.

Nejdůležitější je zavést kulturu prevence. Zaměstnavatelé a vedoucí pracovníci mohou prostřednictvím silného vedení a odhodlání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vytvořit pracovní prostředí, které bude všechny pobízet k tomu, aby brali bezpečnost a ochranu zdraví vážně a spolupracovali na zjišťování a řešení rizik.