PODPORUJEME

Cílem Systému DOBRÝ ANDĚL je, aby rodiny nemocných dostávaly pravidelnou měsíční finanční pomoc.•

Příspěvky Dobrých andělů přerozdělujeme každý měsíc do posledního haléře.

Chod nadace je financován ze soukromých peněz zakladatelů a dalších partnerů.•

Každý Dobrý anděl získává přístup na svůj Andělský účet, kde přesně vidí, komu jeho příspěvek pomohl.•

Dobří andělé přispívají každý měsíc libovolnou částkou.

Nadace DOBRÝ ANDĚL pomáhá pravidelnými finančními příspěvky rodinám s dětmi, které se potýkají s onkologickým nebo jiným závažným onemocněním.

andelskaposta@dobryandel.cz

https://www.dobryandel.cz