CENOVÁ NABÍDKA

Naše služby v oblasti BOZP, PO, HACCP

poskytujeme kdekoliv po celé České republice.

Vždy je pro vás vytvořena cenová nabídka na poptávanou službu.

U nás je cena za poskytovanou službu BOZP, PO, HACCP jasná.

kde je stanovena cena a ta je po vašem odsouhlasení konečná

Ceny za poskytované služby jsou smluvní

a je možno se dohodnout na variantách:


1. Jednorázová služba : Zpracování dokumentace BOZP, PO a HACCP

Každá služba jde objednat samostatně. Při objednání více služeb je cena zvýhodněná. Při objednání služby je cena za zpracování sjednána dle daného rozsahu vypracování dokumentace firmy. U nás jsou ceny za poskytované služby jasné. Vždy je pro vás vytvořena cenová nabídka na poptávanou službu, kde je stanovena cena a ta je po Vašem odsouhlasení konečná. Nejsou Vám pak dále účtovány žádné další poplatky, cestovné, atd. Další změny (jakákoliv změna v zákonech, přepracování dokumentace, atd), školení, prověrky a atd. jsou účtovány zvlášť.

Každá z nabízených služeb jde objednat samostaně !!! Při objednání více služeb je cena zvýhodněná.


2: Měsíční paušální poplatek za komplexní služby BOZP, PO a HACCP

Tuto formu spolupráce doporučujeme, a to z důvodů, že Vám tato služba zajistí kompletní služby a pokryje všechny vaše i zákonné požadavky a ušetří Vám čas a hlavně peníze. Jedná se prakticky o správu firmy v těchto oblastech komplexním zajišťováním služeb v oblasti PO, BOZP a HACCP.

Každá z nabízených služeb jde objednat samostaně !!! Při objednání více služeb je cena zvýhodněná.

Vzhledem k širokému spektru činností vykonávaných v této oblasti se skladba cen za poskytované služby stanovuje až po vstupní kontrole, kterou poskytujeme zdarma. Cena se pak odvíjí od druhu provozovaných činností, konkretizace požadavků, druhu objektů a dosavadní úrovně a způsobu zabezpečení PO, BOZP a HACCP ve firmě. Výše tohoto poplatku je odvozena od objemu vykonávaných prací vyplývajících z druhu objektu, provozovaných činností a počtu zaměstnanců.

U nás jsou ceny za poskytované paušální služby také jasné. Vždy je pro vás vytvořena cenová nabídka na poptávanou paušální službu, kde je stanovena cena a ta je po Vašem odsouhlasení konečná.

Při paušálním vztahu Vám neůčtujeme žádné další poplatky, cestovné, atd.

Součástí komplexních paušálních služeb v oblasti BOZP, PO a HACCP je zastupování před orgány státního dozoru OIP, KHS, KVS, SZPI, HZS na základě plné moci.

Naše firma, která přejímá následně odpovědnost a povinnost úhrady vyměřených sankcí objednateli a pokud to prokazatelně vyjde najevo, že sankce byla uložena z titulu porušení či nesplnění závazku zhotovitele z uzavřené smlouvy, jsme pro tyto účely pojištěni u Generali Česká  Pojišťovny a. s. proti možnému profesnímu pochybení na limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění - 2 500 000 Kč


Při smluvním - paušálním vztahu neplatíte u nás žádné další výdaje.

V ceně měsíčního vztahu je zahrnutá veškerá komplexní péče o klienta.


Činnosti v rámci objednané paušální služby obsahují:

Každá z nabízených služeb jde objednat samostaně !!!


1. Vedení veškeré dokumentace PO, BOZP, HACCP v aktuálním platném stavu dle zákona a všech změn.

2. Zastupování a osobní účast při nahlášených kontrolách státních orgánů - HZS, KHS, OIP, KVS, SZPI,

    dále následné řešení a odstranění závad, atd. při neohlášených kontrolách státních orgánů.

3. Pravidelné roční prověrky BOZP, PO, HACCP

4. Periodické školení BOZP , PO, HACCP

5. Pravidelné preventivní kontroly BOZP , PO, HACCP na pracovišti

6. Konzultace - preventivní prohlídky pracoviště firmy

7. Poradenství a řešení krizových stavů dle potřeb nutnosti na pracovišti

8. Poradenskou a krizovou telefonní linku

9. Součinnost při řešení pracovních úrazů

10. Spolupráce s lékařem při zajišťování pracovně lékařských služeb a zdravotních prohlídek

11. Vylepení bezpečnostních tabulek na pracovištích.

Naše služby v oblasti BOZP, PO a HACCP poskytujeme kdekoliv po celé České republice.

Pro naše stálé klienty poskytujeme bezplatnou poradenskou a krizovou telefonní linku. Ceny za poskytované služby se určují dle velikosti firmy, začlenění, kategorizace a dalších faktorů při zavádění služeb BOZP, PO a HACCP. U nás jsou ceny za poskytované služby také jasné. Vždy je pro vás vytvořena cenová nabídka na poptávanou službu, kde je stanovena cena a ta je po Vašem odsouhlasení konečná. Neůčtujeme žádné další poplatky, cestovné, atd. Při zájmu o paušální  služby Vás musíme vždy osobně navštívit, abychom zjistily stav a další potřebné věci k tomuto výkonu služeb. Tyto služby nejde poskytovat po telefonu a emailu.

OBJEDNEJTE SI NAŠE SLUŽBY

Zasláním poptávkového formuláře vás nezavazuje k odběru.

Vše se řeší až na základě zaslané cenové nabídky.

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na tel.: 773530550, 608381195


Prohlášení o ochraně osobních dat:

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů.

Údaje z formuláře jsou použity pouze pro komunikaci se zákazníkem poptávajícím informace nebo službu.