Naše služby v oblasti BOZP, PO a HACCP poskytujeme kdekoliv po celé České republice.

Nabízíme Vám kompletní servis našich služeb v oblasti BOZP, PO, systém HACCP, vertifikace teploměrů v HACCP, hygiena práce, atd. Vypracování dokumentací, školení, zastupování při kontrolách, atd. Hasící přístroje, lékárničky, bezpečnostní značení a další produkty. Naší předností je neustálé zkvalitňování a vylepšování námi nabízených služeb. Snažíme se poskytovat služby v co nejkratší době. Preferujeme individuální přístup u všech klientů při poskytování služeb BOZP, PO, HACCP. Stále rozšiřujeme naše doplňkové služby - hasící přístroje, lékárničky, bezpečnostní značky, atd. Smluvní partneři - měření rizikových faktorů, zajišťování revizí elektro, HP, plynu, atd. 


Doufáme, že zde naleznete všechny informace, které hledáte. Znáte všechna rizika a ztráty způsobené neznalostí, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících ze zákonných předpisů o požární ochraně - PO a bezpečnosti práce - BOZP?. Máte zavedený systém řízení firmy?. Neváhejte a kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky. Rádi Vám zodpovíme další dotazy a podrobnosti. Naše přednost spočívá v poskytování kompletních služeb v celém rozsahu.

Při vašem zájmu o paušální služby musíme vaše pracoviště osobně navštívit, abychom zjistily aktuální stav a další potřebné náležitosti k zajištění výkonu. Naše firma je vám schopna dodat veškeré potřebné produkty (provozní deníky, bezpečnostní tabulky, výstražné značky, hasicí přístroje, hydranty, požární knihy) které se týkají bezpečnosti práce - BOZP, požární ochrany - PO.

Provedeme Vám  kontrolu stávajícího stavu dokumentace BOZP, PO a HACCP ve Vaší společnosti, navrhneme Vám další doporučení, která povedou k následné realizaci a aktualizaci stavu BOZP, PO a HACCP. U nás jsou ceny za poskytované služby jasné. Vždy je pro vás vytvořena cenová nabídka na poptávanou službu, kde je stanovena cena a ta je po odsouhlasení konečná. Nejsou Vám pak dále účtovány žádné další poplatky, cestovné, atd. Při smluvním - paušálním vztahu neplatíte u nás žádné další výdaje. V ceně měsíčního vztahu je zahrnutá veškerá komplexní péče o klienta.

Naše firma, která přejímá následně odpovědnost a povinnost úhrady vyměřených sankcí objednateli a pokud to prokazatelně vyjde najevo, že sankce byla uložena z titulu porušení či nesplnění závazku zhotovitele z uzavřené smlouvy, jsme pro tyto účely pojištěni u Generali Pojišťovny a. s. proti možnému profesnímu pochybení na limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění - 2 500 000 Kč

Věra Bačíková - BOZP, PO, HACCP, s.r.o. na Firmy.cz