Věra Bačíková - BOZP, PO, HACCP

Naše služby v oblasti BOZP, PO, HACCP

poskytujeme kdekoliv po celé České republice.


    Váš specialista pro služby bezpečnosti práce - BOZP , požární ochrany - PO a HACCP - kritické body.


 • Naší prioritou je Vaše spokojenost. Předností naší společnosti je profesionalita a mnohaletá zkušenost na trhu. Navíc se náš vyškolený personál nejlépe postará o co nejrychlejší a nejefektivnější řešení vaší zakázky. Samozřejmostí je osobní přístup a vysoká pečlivost.

 • Cílem našich služeb je poskytnout zákazníkovi kompletní servis v uvedených oblastech a tím jej chránit před následky, které plynou z neznalosti legislativy a případných sankcí státních dozorových orgánů. Naší snahou je trvalá spolupráce v rámci komplexního zajištění na základě mandátní smlouvy.

 • K řešení problémů přistupujeme vždy s odbornou péčí, potřebnými znalostmi a na základě dlouhodobých zkušeností ověřených v praxi. Preferujeme individuální přístup u všech klientů při poskytování služeb BOZP , PO a HACCP.

 • Ceny za plnění jednotlivých úkolů jsou stanovovány individuálně pro jednotlivé klienty a jsou závislé na rozsahu a druhu provozovaných činností. Prvotní konzultace k vytvoření nabídky na Vaše poptávky v BOZP , PO a HACCP poskytujeme zcela zdarma.

 • Naše služby v oblasti BOZP , PO a HACCP poskytujeme po celé ČR. Součástí komplexních služeb v oblasti BOZP, PO a HACCP je jednání s orgány státního odborného dozoru.

 • Zavedeme pro Vás systém řízení bezpečnosti, zpracujeme potřebnou dokumentaci, provedeme všechna potřebná školení, budeme sledovat předepsané lhůty revizí, budeme Vás zastupovat při kontrolách státních orgánů atd. a to odborně způsobilou osobou v prevenci rizik, odborně způsobilou osobou požární ochrany .

 • Přesto podle zkušenosti víme, že pokud se nic nestane, většina zaměstnavatelů staví oblasti BOZP, PO a HACCP do pozadí s tím, že na to jednoduše nemají čas. Při zajišťování výrobních úkolů a ostatních náležitostí tak, aby společnost prosperovala, se tomu nelze divit.

 • V každodenním shonu si však všichni musíme uvědomit, že není větší hodnoty než život a zdraví člověka.

 • Většina zaměstnavatelů dnes již ví, že v případě zjištěných závad při závažných úrazech, nehodách, požárech, nebo při kontrolách státního odborného dozoru pak dochází ke značným finančním postihům.

 • Na poptávku k zajištění služeb v oblasti BOZP, PO a HACCP od naší firmy vám vypracujeme cenovou nabídku .

 • U nás jsou ceny za poskytované služby jasné. Vždy je pro vás vytvořena cenová nabídka na poptávanou službu, kde je stanovena cena a ta je po vašem odsouhlasení konečná. Nejsou Vám pak dále účtovány žádné další poplatky, cestovné, atd.

 • Při smluvním - paušálním vztahu neplatíte u nás žádné další výdaje. V ceně měsíčního vztahu je zahrnutá veškerá komplexní péče o klienta.

 • Pro naše stálé klienty poskytujeme bezplatnou poradenskou a krizovou telefonní linku.

 • Naše firma, která přejímá následně odpovědnost a povinnost úhrady vyměřených sankcí objednateli a pokud to prokazatelně vyjde najevo, že sankce byla uložena z titulu porušení či nesplnění závazku zhotovitele z uzavřené smlouvy, jsme pro tyto účely pojištěni u Generali Pojišťovny a. s. proti možnému profesnímu pochybení na limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění - 2 500 000 Kč

 •       Naše služby v oblasti BOZP, PO a HACCP poskytujeme kdekoliv po celé České republice.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na tel.: 773530550, 608381195

nebo e-mail: info@vera-bacikova.cz

Rádi se Vám budeme věnovat.

INFORMACE

                  Informace  BOZP a PO

 • Povinnost zajišťovat BOZP se nevztahuje pouze na zaměstnavatele a zaměstnance, ale též na zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje, na fyzickou osobu, která provozuje výdělečnou činnost, spolupracujícího manžela nebo dítě předcházejících osob a na fyzickou nebo právnickou osobu, která je zadavatelem stavby nebo jejím zhotovitelem, případně se na zhotovení stavby podílí. Povinnost zajišťovat BOZP se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích.

 • Za zajištění BOZP jsou odpovědni vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají. Tato odpovědnost může mít až trestně-právní důsledky.

 • Každý podnikatel - OSVČ, firma (s.r.o., a.s.) má za povinnost dle daných platných zákonů mít vše v pořádku a to v oblasti bezpečnosti práce - BOZP a požární ochraně - PO. Některé povinnosti jsou společné pro všechny obory, jiné vyplývají ze specifických činností nebo požárního nebezpečí, atd. Vedení veškeré dokumentace PO a BOZP ve Vaší firmě musí být vždy v aktuálním platném stavu dle zákona a všech změn.

 • Nahlásila se Vám kontrola z inspektorátu práce - OIP, hygienické stanice - KHS nebo hasičský záchranný sbor - HZS a nejste si jisti, zda máte vše vedeno v pořádku?

 • Neváhejte a kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky. Rádi Vám zodpovíme další dotazy a podrobnosti. Veškerá spojení na naši firmu naleznete v sekci kontakty.

 • Naše firma, která přejímá následně odpovědnost a povinnost úhrady vyměřených sankcí objednateli a pokud prokazatelně vyjde najevo, že sankce byla uložena z titulu porušení či nesplnění závazku zhotovitele z uzavřené smlouvy, proto jsme pro tyto účely pojištěni u Generali Pojišťovny a. s. proti možnému profesnímu pochybení na limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění - 2 500 000 Kč

 • Při vašem zájmu o paušální služby musíme vaše pracoviště navštívit, abychom zjistily aktuální stav a další potřebné náležitosti k zajištění výkonu. Tyto služby nejde poskytovat po telefonu a emailu !

 • U nás jsou ceny za poskytované služby jasné. Vždy je pro vás vytvořena cenová nabídka na poptávanou službu, kde je stanovena cena a ta je po vašem odsouhlasení konečná. Nejsou Vám pak dále účtovány žádné další poplatky, cestovné, atd.

 • Věra Bačíková - BOZP, PO, HACCP, s.r.o. Vám ve vaší firmě zajistí komplexní správu firmy, která pokryje všechny vaše i zákonné požadavky a ušetří tím váš čas, ale i Vaše peníze. Neváhejte a kontaktujte nás.

Objednejte si naše služby