EET - Pokladní systém

Naše firma obchodně zastupuje firmu Dotykačka ČR s.r.o. a prodává celý kompletní sortiment pokladního systému DOTYKAČKA.


Při vašem zájmu o zakoupení pokladního systému DOTYKAČKA vaše pracoviště rádi navštívíme, nebo Vám zašleme elektronickou nabídku dle požadavků vašeho provozu.


Naše služby v oblasti BOZP, PO, HACCP, Dotykačka poskytujeme po celé České republice.


Informace - telefonní kontakt: 608 381 195

Informace - email: dotykacka@vera-bacikova.cz


Máme pro Vás připraveny při odběru pokladního systému Dotykačka další zajímavé slevy při využití z některých našich služeb v oblasti BOZP, PO, HACCP !

Třetí fáze odstartuje 1. března 2018 a týká se všech činností, které nespadají do první, druhé ani čtvrté fáze EET. Jedná se například o meziměstskou osobní železniční dopravu, silniční nákladní dopravu, dále podnikatele ve výrobě (pekaři, cukráři, řezníci apod.) či lidi vykonávající svobodná povolání (např. lékaři, právníci, veterináři apod.).

Start čtvrté a poslední fáze při zavádění EET je naplánovaný na 1. června 2018. Zahrnuje poskytovatele osobních služeb (kadeřnice, maséry, kartářky apod.) a zbylé výrobní činnosti (například výrobce textilií a oděvů, výrobce dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku, výrobce papíru a papírových výrobků, mýdel a čisticích prostředků, producenty her, hraček, sportovních potřeb a hudebních nástrojů, hodinové manžele, opraváře strojů, zařízení a počítačů, elektrikáře, obkladače, malíře, pokrývače apod.).

Ano, je to skutečně tak. Pokuty za nedodržení povinnosti evidovat tržby skutečně hrozí. Aby nový zákon o EET byl kompletní a podnikatelé ho dodržovali, vznikl sankční systém, který na dodržování povinnosti dohlédne.

Pokuta až půl milionu korun

Za porušení povinností stanovených zákonem o elektronické evidenci tržeb, hrozí živnostníkům a firmám pokuta až do výše 500 000 Kč. Pokuta vzniká například za prokázané ztížení či zmaření evidence tržeb, nevystavení účtenky nebo neumístění dostatečně viditelného informačního oznámení v provozovně nebo na webu. Při ukládání sankce podle zákona o evidenci tržeb však musí správní orgán vždy přihlédnout ke konkrétním okolnostem a může pokutu uložit pouze v takové výši, která odpovídá závažnosti porušení dosavadní činnosti a majetkovým poměrům dotyčného.

Krajní mez - uzavření provozovny

Může nastat i situace, že kontrolní úřad rozhodne daný podnik zavřít. Uzavření provozovny je však krajním prostředkem jak donutit podnikatele, aby napravil závažné porušení zákona. Tato opatření k vynucení nápravy budou využívána pouze ve výjimečných případech, a to při úmyslném obcházení zákona, kdy podnikatel bude doslova bojkotovat svou zákonnou povinnost. Smyslem sankcí není nepoctivého podnikatele zlikvidovat, ale donutit ho, aby se začal chovat podle pravidel. Pokud protiprávní stav odstraní, bude moci svou provozovnu znovu otevřít a dál podnikat.

Informační povinnost o EET v provozovnách

Podnikatelé spadající do režimu EET budou muset mít na prodejních místech, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, dostatečně viditelný a čitelný informační text (pokud to nevylučuje povaha věci). Informační oznámení je poplatník povinen umístit i na internetové stránky, na kterých je nabízeno zboží nebo služby.

Obsah oznámení pro běžný režim

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Obsah oznámení pro zjednodušený režim

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.

Správní delikty - výňatek ze zákona o evidenci tržeb

§ 28 přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že závažným způsobem úmyslně ztíží nebo zmaří evidenci tržeb.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 500 000 Kč.§ 29 Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že závažným způsobem ztíží nebo zmaří evidenci tržeb.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako osoba, která eviduje tržby, poruší povinnost
a) zaslat datovou zprávou údaje o evidované tržbě správci daně,
b) vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne,
c) umístit informační oznámení,
d) zacházet s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.
(3) Za správní delikt se uloží pokuta
a) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 nebo 2 písm. a) nebo b),
b) do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c) nebo d).

V souvislosti se zákonem o e-tržbách byl také zaveden zákon č. 113/2016 Sb., který snižuje DPH v oblasti stravovacích služeb z 21 na 15 % s výjimkou alkoholických nápojů. Toto snížení je výsledkem vyjednávání Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), která chtěla dojednat takový režim, které bude pro podnikatele jednoduchý, nenákladný a neomezí jeho hlavní činnost.

Hotovost v hlavní roli

On-line evidence tržeb se týká všech, kdo přijímají za zboží nebo služby peníze nejen v hotovosti, ale i platebními kartami, stravenkami, směnkami a šeky. Nicméně zavedení přijde v několika fázích. Pojďme si to tedy krok po kroku shrnout, jak to celé bude.

Jak je řečeno ve Sbírce zákonů, účinnost e-tržeb je od sedmi měsíců od doby, co vyjde právě ve Sbírce zákonů. Od 1. prosince 2016, v tzv. první vlně, která se s tržbami pojí, přijdou na řadu všechny ubytovací a stravovací služby (restaurace, kavárny, penziony, jídelny, atd.). V druhé vlně, tedy po 3 měsících od nabytí účinnosti zákona (1. března 2017), budou následovat maloobchodníci a velkoobchodníci. Následně 23 měsíců po vyhlášení zákona dopadne EET na ostatní činnosti vyjma těch v poslední fázi, spadají sem svobodná povolání, doprava a zemědělství. Poslední část se bude týkat vybraných řemesel a výrobní činnosti, což vychází na 1. červen 2018.

OBJEDNEJTE SI NAŠE SLUŽBY - EET

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na tel.: 773530550, 608381195

Prohlášení o ochraně osobních dat:

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů.

Údaje z formuláře jsou použity pouze pro komunikaci se zákazníkem poptávajícím informace nebo službu.