DOPLŇKY - HP

Další náš doplňkový sortiment:

Kompletní sortiment pro vaše provozy od českého výrobce

Kovoslužba hasicí přístroje, a.s.

 • Kovoslužba hasicí přístroje a.s. je společnost s nejdelší historií oprav a výroby hasicích přístrojů v České republice, která zasahuje až do dvacátých let minulého století.

 • V dnešní době patří mezi nejvýznamnější výrobce s největším počtem hasicích přístrojů na trhu.

 • Všechny hasicí přístroje v nabídce jsou vyrobeny v České republice.

 • Naše firma Vám dodá nové hasící přístroje, včetně revizní zprávy a popřípadě montáže.

 • Opravy, kontroly a periodické zkoušky pro nás zajištují odborný partneři.

 • Ceny hasících přístrojů, hydrantů, skříněk a dalších doplňků Vám rádi sdělíme.

 • Při větším odběru Vám poskytujeme množstevní slevu.


Všechny hasicí přístroje v nabídce jsou vyrobeny v České republice.


Rozdělení použití hasících přístrojů dle tříd požárů.

 • Třída A - hoření pevných látek hořících plamenem nebo žhnutím (např. dřevo, uhlí, textil, papír, sláma, seno, plasty). Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje vodní, pěnové a práškové.

 • Třída B - hoření kapalných látek a látek které do kapalného skupenství přecházejí (např. benzin, nafta, oleje, barvy a laky, ředidla éter, aceton, vosky, tuky, asfalt, pryskyřice, mazadla). Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje pěnové, práškové a plynové s čistým hasivem.

 • Třída C - hoření plynných látek hořících plamenem (např. propan-butan, zemní plyn, svítiplyn, acetylen, metan, vodík). Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje práškové, přístroje s náplní CO2 (oxidu uhličitého) a plynové s čistým hasivem.

 • Třída D - hoření lehkých alkalických kovů (např. hořčík a jeho slitiny s hliníkem). Při hoření těchto kovů dochází k vývinu obrovských teplot, hašení takovýchto požárů vyžaduje použití speciálních suchých hasiv nebo speciálně upravených prášků.

 • Třída F - požáry rostlinných nebo živočišných olejů a tuků používaných na (v) kuchyňských spotřebičích.

Naším doplňkovým produktem jsou vybavené podnikové lékárničky první pomoci

určené jak do řemeslných dílen, tak do velkých průmyslových či zemědělských podniků. Lékárničky dodáváme rovněž do škol, skladů, restaurací, hotelů, stavebních firem a další doplňkový sortiment.

Nabízíme originální a především kvalitní zboží s dlouhodobou životností

pro maximální spokojenost zákazníka.

VEŠKERÉ ZBOŽÍ ODPOVÍDÁ SMĚRNICI EU 93/42/EWG.

Dalším doplňkovým sortimentem jsou bezpečnostní tabulky - značení.

Jsou tvořeny kombinacemi barev, geometrickými tvary a ve spojení s grafickým symbolem nebo textem určují výstražnou, informační, zákazovou a příkazovou informaci. Používají se pro pokyny a informace, které se týkajících bezpečnosti a ochrany zdraví či majetku, nebo k požární ochraně osob či majetku. Hlavním záměrem bezpečnostních tabulek a značek je upozornit na předměty a situace, které mohou mít vliv na bezpečnost a zdravotní stav osob. Bezpečnostní tabulky a značky jsou vyrobeny nebo tištěny v bezpečnostních barvách. Těmto barvám je přiřazen určitý význam.

Bezpečnostní tabulky a značky upravují jen dva předpisy, jedná se o ustanovení § 6 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se stanovují ostatní nároky a požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávním vztahu a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztah (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů § 6 zákona č. 309/2006 Sb. se uvádí, že na pracovišti, na kterém je vykonávána práce, při níž může dojít k poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je také povinen seznámit s nimi zaměstnance.

OBJEDNEJTE SI NAŠE SLUŽBY

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na tel.: 773530550, 608381195

Prohlášení o ochraně osobních dat:

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů.

Údaje z formuláře jsou použity pouze pro komunikaci se zákazníkem poptávajícím informace nebo službu.