Lékárničky a bezpečnostní značení

Naším doplňkovým produktem jsou vybavené podnikové lékárničky první pomoci určené jak do řemeslných dílen, tak do velkých průmyslových či zemědělských podniků.  Lékárničky dodáváme rovněž do škol, skladů, restaurací, hotelů, stavebních firem a další doplňkový sortiment.
Nabízíme originální a především kvalitní zboží s dlouhodobou životností pro maximální spokojenost zákazníka.
VEŠKERÉ  ZBOŽÍ ODPOVÍDÁ  SMĚRNICI  EU 93/42/EWG.
 


  

 

Bezpečnostní tabulky

Dalším doplňkovým sortimentem jsou bezpečnostní tabulky - značení.

Jsou tvořeny kombinacemi barev, geometrickými tvary a ve spojení s grafickým symbolem nebo textem určují výstražnou, informační, zákazovou a příkazovou informaci. Používají se pro pokyny a informace, které se týkajících bezpečnosti a ochrany zdraví či majetku, nebo k požární ochraně osob či majetku. Hlavním záměrem bezpečnostních tabulek a značek je upozornit na předměty a situace, které mohou mít vliv na bezpečnost a zdravotní stav osob. Bezpečnostní tabulky a značky jsou vyrobeny nebo tištěny v bezpečnostních barvách. Těmto barvám je přiřazen určitý význam.

 

         

Bezpečnostní tabulky a značky upravují jen dva předpisy, jedná se o ustanovení § 6 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se stanovují ostatní nároky a požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávním vztahu a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztah (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů § 6 zákona č. 309/2006 Sb. se uvádí, že na pracovišti, na kterém je vykonávána práce, při níž může dojít k poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je také povinen seznámit s nimi zaměstnance.