Věra Bačíková - BOZP, PO, HACCP

Váš specialista pro služby bezpečnosti  práce - BOZP ,  požární ochrany - PO  a HACCP - kritické body.

 • Naší prioritou je Vaše spokojenost. Předností naší společnosti je profesionalita a mnohaletá zkušenost na trhu. Navíc se náš vyškolený personál nejlépe postará o co nejrychlejší a nejefektivnější řešení vaší zakázky. Samozřejmostí je osobní přístup a vysoká pečlivost.
 • Cílem našich služeb je poskytnout zákazníkovi kompletní servis v uvedených oblastech a tím jej chránit před následky, které plynou z neznalosti legislativy a případných sankcí státních dozorových orgánů. Naší snahou je trvalá spolupráce v rámci komplexního zajištění na základě mandátní smlouvy.
 • K řešení problémů přistupujeme vždy s odbornou péčí, potřebnými znalostmi a na základě dlouhodobých zkušeností ověřených v praxi. Preferujeme individuální přístup u všech  klientů  při poskytování služeb  BOZP , PO a HACCP.
 • Ceny za plnění jednotlivých úkolů jsou stanovovány individuálně pro jednotlivé klienty a jsou závislé na rozsahu a druhu provozovaných činností. Prvotní konzultace k vytvoření nabídky na Vaše poptávky v BOZP PO  a  HACCP  poskytujeme zcela zdarma.
 • Naše služby v oblasti BOZP , PO  a HACCP  poskytujeme  po celé ČR.  Součástí komplexních služeb v oblasti BOZPPO  a HACCP  je jednání s orgány státního odborného dozoru. 
 • Zavedeme pro Vás systém řízení bezpečnosti, zpracujeme potřebnou dokumentaci,  provedeme všechna potřebná školení, budeme sledovat předepsané lhůty revizí, budeme Vás zastupovat  při kontrolách státních orgánů atd. a to odborně způsobilou osobou v prevenci rizik, odborně způsobilou osobou požární ochrany .
 • Přesto podle zkušenosti víme, že pokud se nic nestane, většina zaměstnavatelů staví oblasti BOZPPO  a HACCP do pozadí s tím, že na to jednoduše nemají čas. Při zajišťování výrobních úkolů a ostatních náležitostí tak, aby společnost prosperovala, se tomu nelze divit.
 • V každodenním shonu si však všichni musíme uvědomit, že není větší hodnoty než život a zdraví člověka.
 • Většina zaměstnavatelů dnes již ví, že v případě zjištěných závad při závažných úrazech, nehodách, požárech, nebo při kontrolách státního odborného dozoru pak  dochází ke značným finančním postihům.
 • Na  poptávku k zajištění služeb v oblasti BOZP, PO a HACCP  od naší firmy vám vypracujeme  cenovou nabídku .
 • U nás jsou ceny za poskytované služby jasné. Vždy je pro vás vytvořena cenová nabídka na poptávanou službu, kde je stanovena cena a ta je po vašem odsouhlasení konečná. Nejsou Vám pak dále účtovány žádné další poplatky, cestovné, atd.
 • Při smluvním - paušálním vztahu neplatíte u nás žádné další výdaje. V ceně měsíčního vztahu je zahrnutá veškerá komplexní  péče o klienta.
 • Pro naše stálé klienty poskytujeme bezplatnou poradenskou a krizovou telefonní  linku.
 • Naše firma, která  přejímá následně odpovědnost a povinnost úhrady vyměřených sankcí objednateli  a pokud to prokazatelně vyjde najevo, že sankce byla uložena z titulu porušení či nesplnění závazku zhotovitele z uzavřené smlouvy, jsme pro tyto účely pojištěni u Generali Pojišťovny a. s.  proti možnému profesnímu pochybení na limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění - 1 000 000 Kč
 • Naše služby v oblasti  BOZPPO  a  HACCP poskytujeme  po celé České  republice.
   

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na tel.: 773530550, 608381195 nebo e-mail: info@vera-bacikova.cz . Rádi se Vám budeme věnovat.

Kontaktujte nás