Pojištění

04.06.2013 18:44

Svoji odpovědnost ke klientům vyjadřujeme  pojištěním prostřednictvím Komory BOZP a PO ČR .

Naše firma je pojištěna u pojišťovny Generali, a.s.  proti možnému profesnímu pochybení.

 

Naše firma, která  přejímá následně odpovědnost a povinnost úhrady vyměřených sankcí objednateli  a pokud to prokazatelně vyjde najevo, že sankce byla uložena z titulu porušení či nesplnění závazku zhotovitele z uzavřené smlouvy,  jsme pro tyto účely pojištěni u Generali Pojišťovny a. s.  proti možnému profesnímu pochybení.

 

Věra Bacikova - BOZP, PO