HACCP

11.10.2013 00:22

Nově poskytujeme službu HACCP -  Hazard Analysis and Critical Control Point

Všichni, kdo poskytují stravovací služby, mají zákonnou povinnost zavedení systému kritických bodů - HACCP.

Tato povinnost vyplývá ze zákona 258/2000 Sb., a způsob provedení upravuje vyhláška  137/2004 Sb.