Informace o BOZPPO

  • Povinnost zajišťovat BOZP se nevztahuje pouze na zaměstnavatele a zaměstnance, ale též na zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje, na fyzickou osobu, která provozuje výdělečnou činnost, spolupracujícího manžela nebo dítě předcházejících osob a na fyzickou nebo právnickou osobu, která je zadavatelem stavby nebo jejím zhotovitelem, případně se na zhotovení stavby podílí. Povinnost zajišťovat BOZP se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích.
  • Za zajištění BOZP jsou odpovědni vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají. Tato odpovědnost může mít až trestně-právní důsledky.
  • Každý podnikatel - OSVČ, firma (s.r.o., a.s.) má za povinnost dle daných platných zákonů mít vše v pořádku a to v oblasti bezpečnosti práce - BOZP  a požární ochraně - PO. Některé povinnosti jsou společné pro všechny obory, jiné vyplývají ze specifických činností nebo požárního nebezpečí, atd. Vedení veškeré dokumentace PO a BOZP  ve Vaší firmě musí být vždy v aktuálním platném stavu dle zákona a všech změn.
  • Nahlásila se Vám kontrola z inspektorátu práce - OIP, hygienické stanice - KHS  nebo hasičský záchranný sbor - HZS a nejste si jisti, zda máte vše vedeno v pořádku?
  • Neváhejte a kontaktujte nás  e-mailem nebo telefonicky. Rádi Vám zodpovíme další dotazy a podrobnosti. Veškerá spojení na naši firmu naleznete v sekci kontakty.
  • Naše firma, která přejímá následně odpovědnost a povinnost úhrady vyměřených sankcí objednateli a pokud prokazatelně vyjde najevo, že sankce byla uložena z titulu porušení či nesplnění závazku zhotovitele z uzavřené smlouvy, proto jsme pro tyto účely pojištěni u Generali Pojišťovny a. s. proti možnému profesnímu pochybení  na limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění - 1 000 000 Kč
  • Při vašem zájmu o naše služby musíme vaše pracoviště navštívit, abychom  zjistily aktuální  stav a další potřebné náležitosti  k zajištění  výkonu. Tyto služby nejde poskytovat po telefonu a emailu !. Návštěva s prvotní konzultací a posouzení všech faktorů je poskytována zdarma.
  • U nás jsou ceny za poskytované služby jasné. Vždy je pro vás vytvořena cenová nabídka na poptávanou službu, kde je  stanovena cena a ta je po vašem odsouhlasení konečná. Nejsou Vám pak dále účtovány žádné další poplatky, cestovné, atd.
  • Věra Bačíková - BOZP, PO  Vám ve vaší firmě zajistí komplexní správu firmy, která pokryje všechny vaše i zákonné požadavky a ušetří tím váš čas, ale i Vaše peníze. Neváhejte a kontaktujte nás.

 

Věra Bačíková - BOZP, PO, HACCP