HP - Pojízdné

Pojízdné práškové hasicí přístroje jsou využitelné předevšímve velkých průmyslových provozech, na čerpacích stanicích PHM a LPG, v letištních hangárech, rafineriích ropy, skladech ropných produktů, barev, ředidel apod.

Další využití je v rozvodnách elektrického napětí, regulačních stanicích plynu a provozech chemického a potravinářského průmyslu.

Typy a parametry pojízdných hasicích přístrojů:

Pojízdný práškový hasicí přístroj P 50 Te

Popis:

Používá se především ve velkých průmyslových provozech, na čerpacích stanicích PHM a LPG, v letištních hangárech, rafineriích ropy, skladech ropných produktů, barev, ředidel apod.
Hasicí přístroj je pod stálým tlakem s kontrolním manometrem.
Hadice: délka 5 m, s proudnicí.
Příslušenství: revizní kniha.
Přístroj byl certifikován dle evropské normy ČSN EN - 1866.
Za dodržení bezpečnostních podmínek je možné hasit elektrické zařízení pod napětím až do 110kV.


        

 

Pojízdný hasicí přístroj CO2 - sněhový S 30 H

Popis:

Použití pro rozvodny elektrického napětí, regulační stanice plynu, provozy chemického a potravinářského průmyslu.
Hasicí přístroj je pod stálým tlakem. Přístroj byl certifikován dle normy ČSN 38 9160. Hadice : délka 5 m, s proudnicí.
Za dodržení bezpečnostních podmínek je možné hasit elektrické zařízení pod napětím až do 110kV.

       

 

Pojízdný hasicí přístroj CO2 - sněhový S 2x30 H

Popis:

Pojízdný hasicí přístroj sněhový s dvojnásobným množstvím hasiva pro hašení elektrického zařízení všeho druhu.
Stejně jako typ S30H je S 2x30H nejlepší pojízdný hasicí přístroj pro elektrická zařízení všeho druhu. Používá se např. v rozvodnách elektrického napětí, regulačních stanicích plynu a provozech chemického a potravinářského průmyslu.
Hasicí přístroj je pod stálým tlakem. Hadice: délka 10 m, s proudnicí.
Přístroj byl certifikován dle normy ČSN – 38 9160. Za dodržení bezpečnostních podmínek je možné hasit elektrické zařízení pod napětím až do 110kV.