HP - ECO + čisté hasivo

Hasicí přístroje s čistým hasivem  – FE 36  2 / 4 / 6 kg. Hasivo je náhradou za halony a představuje nejnovější halonovou alternativu.

Hasicí přístroje FE36 se doporučuje používat v oblastech vyžadujících čisté hašení –  např. výpočetní a kancelářská technika, počítačové sály a servery, digitální ústředny,archivy,letecká  doprava, chemický průmysl, bankovnictví, továrny na výrobu elektronických zařízení,  laboratoře, výpočetní střediska, telefonní ústředny atd.

Hasicí přístroj certifikován dle normy ČSN EN-3. Hasicí přístroj lze použít pro hašení pod napětím.

  

Třída A - Požáry pevných látek, zejména organického původu, jejich hoření je zpravidla provázeno

žhnutím – papír, dřevo, textil. Hasicí přístroje vodní, pěnové a práškové.

Třída B - Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného skupenství

– benzín, nafta, barvy, dehet, tuky, parafín.

Hasicí přístroje pěnové a práškové.

Třída C - Požáry plynů – acetylen, vodík, metan, propan. Hasicí přístroje práškové a sněhové.

Třída D - Požár lehkých alkalických kovů (hořčík, slitiny hliníku).

Vzhledem k vysoké teplotě požáru vyžaduje použití speciálních suchých hasiv nebo

speciálně upravených prášků.

Třída F - požáry rostlinných nebo živočišných olejů a tuků používaných

v  kuchyňských spotřebičích.

Na tento typ požárů lze použít speciální hasicí přístroje.