Hlásiče kouř a  CO2

Kouřový hlásič

Tento elektronický kouřový hlásič Vám může prostřednicvím včasné výstrahy zachránit život i majetek.
Fotoelektrický hlásič kouře je určen k detekci kouře za pomocí vlastního snímače.
Toto zařízení nedetekuje plameny, zvýšenou teplotu ani jiné přesně vyjmenované plyny.
Hlásič kouře je navržen tak, aby včasným varováním odhalil vznikající požár.
Poskytne tak čas na zdolání požáru nebo na evakuaci osob z ohroženého místa.
Autonomní hlásič odpovídá vyhlášce 23/2008 Sb.
Doporučeno do bytových a rodinných domů, chat, chalup, ubytoven, obytných prostor, kanceláří, skladů atd.
Součástí produktu je prohlášení o shodě, technický popis a návod na použití, montáž a údržbu.

       

 

 

Hlásič CO (oxidu uhelnatého)

Oxid uhelnatý je velice nebezpečný bezbarvý plyn bez zápachu. Ve vysoké koncentraci může způsobit smrt.
Nejčastější příčinou vzniku CO je nesprávná funkce plynových a vytápěcích zařízení, komínů aj.
Toto zařízení poskytne možnost včas zjistit přítomnost CO a díky jemu budete schopni zamořené prostory včas opustit což může zachránit Vaše zdraví a Váš život.
Doporučeno do bytových a rodinných domů, chat, chalup, ubytoven, obytných prostor, kanceláří, skladů atd.
Součástí produktu je prohlášení o shodě, technický popis a návod na použití, montáž a údržbu.