Hasící přístroje a doplňkový sortiment

Další náš doplňkový sortiment:


 Kompletní sortiment pro vaše provozy od českého výrobce

 

 Kovoslužba hasicí přístroje, a.s.

 • Kovoslužba hasicí přístroje a.s. je společnost s nejdelší historií oprav a výroby hasicích přístrojů v České republice, která zasahuje až do dvacátých let minulého století.
 • V dnešní době patří mezi nejvýznamnější výrobce s největším počtem hasicích přístrojů na trhu.
 • Všechny hasicí přístroje v nabídce jsou vyrobeny v České republice.
 • Naše firma Vám dodá nové hasící přístroje, včetně revizní zprávy a popřípadě montáže.
 • Opravy, kontroly a periodické zkoušky pro nás zajištují smluvní partneři.
 • Ceny hasících přístrojů, hydrantů, skříněk a dalších doplňků Vám rádi sdělíme.
 • Při větším odběru Vám poskytujeme množstevní slevu.
 
Všechny hasicí přístroje v  nabídce jsou vyrobeny v České republice.

 

 

Rozdělení použití hasících přístrojů dle tříd požárů.
 
 • Třída A - hoření pevných látek hořících plamenem nebo žhnutím (např. dřevo, uhlí, textil, papír, sláma, seno, plasty). Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje vodní, pěnové a práškové.
 • Třída B - hoření kapalných látek a látek které do kapalného skupenství přecházejí (např. benzin, nafta, oleje, barvy a laky, ředidla éter, aceton, vosky, tuky, asfalt, pryskyřice, mazadla). Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje pěnové, práškové a plynové s čistým hasivem.
 • Třída C - hoření plynných látek hořících plamenem (např. propan-butan, zemní plyn, svítiplyn, acetylen, metan, vodík). Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje práškové, přístroje s náplní CO2 (oxidu uhličitého) a plynové s čistým hasivem.
 • Třída D - hoření lehkých alkalických kovů (např. hořčík a jeho slitiny s hliníkem). Při hoření těchto kovů dochází k vývinu obrovských teplot, hašení takovýchto požárů vyžaduje použití speciálních suchých hasiv nebo speciálně upravených prášků.
 • Třída F - požáry rostlinných nebo živočišných olejů a tuků používaných na (v) kuchyňských spotřebičích.

Kontaktujte nás