EET - termíny spuštění

Elektronická evidence tržeb (tzv. e-tržby) je skutečností a je nutné se na ni dobře připravit. Shrnuli jsme vše, co o EET musíte vědět, do přehledné infografiky. Zjistíte z ní, která fáze zavádění elektronické evidence tržeb se vás týká a k jakým datům musíte tržby za různé produkty a služby elektronicky evidovat.

První fáze přitom začíná už letos – 1. prosince 2016. Týká se podnikatelů v ubytování, stravování a pohostinství. Tam patří hotely, kempy, penziony, tábořiště, ubytovny, restaurace, kavárny, kantýny, stánkový prodej s potravinami, zmrzlináři, catering apod.

Ačkoliv vaše podnikání do první fáze třeba nespadá, mějte prosím na paměti, že některé vaše činnosti už mohou od 1. prosince podléhat elektronické evidenci tržeb. A tak například kadeřnice, prodejci potravin či cukráři již od tohoto data musí elektronicky evidovat prodej kávy či dalšího občerstvení zkonzumovaného na místě. Samozřejmě v případě, že takové stravování opravdu nabízejí. Nezáleží přitom na tom, že prodejců se samotná EET dotkne až od března příštího roku, cukrářů o rok později, a kadeřnic dokonce až od června 2018.

 

Do zmíněné druhé fáze, která odstartuje 1. března 2017, spadá maloobchod a velkoobchod, tedy například prodejny potravin, drogerie, ovoce a zeleniny, večerky, všichni stánkoví prodejci apod. A znovu platí, že věci nejsou tak jednoduché – ke stejnému datu totiž musí také kadeřnice začít elektronicky evidovat tržby za prodej kosmetických a dalších přípravků, hotely pak musí evidovat tržby za prodej reklamních předmětů, zboží osobní potřeby a dalších a cukráři třeba tržby z prodeje jiného zboží, například vína prodaného v jejich provozovně. Jde totiž o maloobchodní prodej. 

Třetí fáze odstartuje 1. března 2018 a týká se všech činností, které nespadají do první, druhé ani čtvrté fáze EET. Jedná se například o meziměstskou osobní železniční dopravu, silniční nákladní dopravu, dále podnikatele ve výrobě (pekaři, cukráři, řezníci apod.) či lidi vykonávající svobodná povolání (např. lékaři, právníci, veterináři apod.).

Start čtvrté a poslední fáze při zavádění EET je naplánovaný na 1. června 2018. Zahrnuje poskytovatele osobních služeb (kadeřnice, maséry, kartářky apod.) a zbylé výrobní činnosti (například výrobce textilií a oděvů, výrobce dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku, výrobce papíru a papírových výrobků, mýdel a čisticích prostředků, producenty her, hraček, sportovních potřeb a hudebních nástrojů, hodinové manžele, opraváře strojů, zařízení a počítačů, elektrikáře, obkladače, malíře, pokrývače apod.).

 

 

A zatímco v několika předchozích případech jsme uváděli, že určité tržby musí někteří podnikatelé elektronicky evidovat dříve, nyní si ukážeme opačný příklad – hotely totiž musí evidovat tržby za poskytování osobních služeb, jako jsou masáže či kosmetika, až od června 2018. Tyto ekonomické činnosti totiž spadají až do závěrečné čtvrté fáze.

Je proto třeba vždy rozlišovat vámi nabízené služby, nikoli čistě jen obor podnikání. Abyste měli jistotu, řiďte se klasifikací CZ-NACE, která zařazuje dané ekonomické činnosti do první až čtvrté fáze zavádění EET. Podle této klasifikace nejlépe zjistíte přesný termín, od něhož musíte elektronicky evidovat různé tržby.