Dotykačka  informace

 

V souvislosti se zákonem o e-tržbách byl také zaveden zákon č. 113/2016 Sb., který snižuje DPH v oblasti stravovacích služeb z 21 na 15 % s výjimkou alkoholických nápojů. Toto snížení je výsledkem vyjednávání Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), která chtěla dojednat takový režim, které bude pro podnikatele jednoduchý, nenákladný a neomezí jeho hlavní činnost.

Hotovost v hlavní roli

On-line evidence tržeb se týká všech, kdo přijímají za zboží nebo služby peníze nejen v hotovosti, ale i platebními kartami, stravenkami, směnkami a šeky. Nicméně zavedení přijde v několika fázích. Pojďme si to tedy krok po kroku shrnout, jak to celé bude.

Jak je řečeno ve Sbírce zákonů, účinnost e-tržeb je od sedmi měsíců od doby, co vyjde právě ve Sbírce zákonů. Od 1. prosince 2016, v tzv. první vlně, která se s tržbami pojí, přijdou na řadu všechny ubytovací a stravovací služby (restaurace, kavárny, penziony, jídelny, atd.). V druhé vlně, tedy po 3 měsících od nabytí účinnosti zákona (1. března 2017), budou následovat maloobchodníci a velkoobchodníci. Následně 23 měsíců po vyhlášení zákona dopadne EET na ostatní činnosti vyjma těch v poslední fázi, spadají sem svobodná povolání, doprava a zemědělství. Poslední část se bude týkat vybraných řemesel a výrobní činnosti, což vychází na 1. červen 2018.

 

Od 1. prosince 2016 se budou e-tržby týkat segmentu Ubytování, Stravování a pohostinstvíCZ-NACE skupina 55 a 56.

O tři měsíce později, tj. od 1. března 2017, se připojí segment Maloobchody a velkoobchodyCZ-NACE skupina 45, 46 a 47.

Ve třetí fázi od 1. 3. 2018 se zapojí podnikatelé provozující všechny ostatní činnosti, tj. např. svobodná povolání (lékaři, právníci, účetní), doprava či zemědělství

Od 1. 6. 2018 se jako poslední do evidence zapojí vybraná řemesla a výrobní